อ่านที่ไหนก็ได้ง่ายจัง

นครแห่งการอ่าน…กิจกรรมอ่านสร้างสุข : เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย  ‘อ่านที่ไหนก็ได้ง่ายจัง’ ปี 2559

DSCN7899

รางวัล ชนะเลิศ

ด.ช.ณัฐพฤทธ์   เจริญเกรียงสกุล

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN7900

รางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ 1

ด.ญ.ณัฐภัสสร  เหลืองลัญจกร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN7901

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ2

ด.ญ.ภูริมาศ   สันชัยกิจ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN7902

รางวัล ชมเชย

ด.ช.ดลนภัส   อ่อนสัมฤทธิ์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง


DSCN7903

รางวัล ชมเชย

ด.ช.พงศภัทร  ผะเอม

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

ประมวลภาพ “อ่านที่ไหนก็ได้ง่ายจัง”

dscn0316

dscn0346

dscn0351

dscn0356

dscn0358

dscn0368

dscn0370

dscn0388

dscn0395

dscn2614

dscn2621

dscn2631

dscn2629

dscn2619

dscn2615

dscn2612

dscn2608

dscn0404

 

 

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0