มาแล้วถูกใจ like เลย

bg like web12

คุณน้ำทิพย์  ปิยะ 

และคณะครู โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จ.ระยอง

bg like web13

คุณทานตะวัน  อินทร์จันทร์

รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  จ.ลำพูน

bg like web15

คุณวัฒนชัย  วินิจจะกุล

คุณทัศนีย์  จันอินทร์

สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park

bg like web8

คุณมานพ  วาจาสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครระยอง  จ.ระยอง

yai11

คุณใหญ่  ศิระ  แพทรัตน์

ดารา นักแสดง

dj1

DJ  ตั๋ง  ธนกร  ธนวชิระสิน

สถานีข่าวระยอง FM 89

bg like web17

คุณสมยศ  สะดวกดี  : รองนายก 

คุณพรเทพ  ทับทิมทอง  : ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  จ.สิงห์บุรี

bg like web16

คุณกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง

ผู้อำนวยบการกองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครระยอง  จ.ระยอง

bg like web10

คุณยิ่งยศ  ศรีจรูญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลเมืองเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

bg like web11

คุณอนันต์  โชตินีรนาท

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบางพูน  จ.ปทุมธานี

bg like web7

คุณชัยวัฒน์  ฉัตรชัยพลรัตน์

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองพล  จ.ขอนแก่น

bg like web6

คุณฉไน  รัตนภักดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จ.สมุทรปราการ

bg like web5

คุณเอกชนินทร์  เซ็นนันท์  :  ปลัด

คุณทวี  จันทร์ชัย  : เลขาฯ

คุณณรงค์  สิงห์แหลม  :  รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  จ.ปราจีนบุรี

bg like web9

คุณฝนทิพย์  วัลยะเสวี

ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

bg like web4

คุณนันทนา  สุขบงกช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว

bg like web2

คุณพิสมัย  ช่างไม้

ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว

bg like web3

คุณเสน่ห์  เสนะไพรวรรณ

นายกเทศมนตรี และคณะ

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  จ.ขอนแก่น

admin : kimberry :))

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0