คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ : 20 มกราคม 2559

DSCN6602
DSCN6582
DSCN6587
DSCN6584
DSCN6594
DSCN6597

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม : 21 มกราคม 2559

 DSCN6605    
DSCN6609
DSCN6616
DSCN6611
DSCN6615
DSCN6607

โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม : 22 มกราคม 2559

DSCN6620
DSCN6624
DSCN6627
DSCN6622

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง : 12 กุมภาพันธ์ 2559

DSCN6670
DSCN6683
DSCN6678
DSCN6689
DSCN6692
DSCN6694

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 17 กุมภาพันธ์ 2559

 dscn6720
dscn6718

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย : 19 ก.พ. 59

  dscn6757
dscn6795

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม : 20 ก.พ. 59

dscn6669
dscn6645

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก : 20 ก.พ. 59

dscn6815
dscn6842

เทศบาลเมืองพล : 18 มี.ค. 59

dscn7197
dscn7189

เทศบาลตำบลแม่เมาะ : 30 มี.ค. 59

dscn7358
dscn7407

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว : 21 เม.ย. 59

dscn8649
dscn8669

เทศบาลตำบลบางพูน : 28 เม.ย. 59

dscn8745
dscn8757

เทศบาลตำบลเมืองสรวง : 7 พ.ค. 59

dscn8946
dscn8953

เทศบาลตำบลหัวทะเล : 12 พ.ค. 59

dscn9090
dscn9095

มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ : 12 พ.ค. 59

dscn8972
dscn8981

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 28 พ.ค. 59

dscn9169
dscn9183
dscn9195
dscn9230

รร.บ้านปล่องเหลี่ยม อบจ.สมุทรสาคร : 2 มิ.ย. 59

dscn9383
dscn9413

กศน.ภาคตะวันออก : 9 มิ.ย. 59

dscn9483
dscn9492

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน : 17 มิ.ย. 59

dscn9684
dscn9687

ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง : 2 ก.ค. 59

dscn9925
dscn9921

โรงเรียนห้วยยาง : 11 ก.ค. 59

dscn0173
dscn0170

เทศบาลตำบลบางศรีทอง : 2 ส.ค. 59

dscn6578
dscn6606

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล : 3 ส.ค. 59

dscn6808
dscn6833

เทศบาลตำบลบัวใหญ่ : 2 ก.ย. 59

dscn8277
dscn8272

เทศบาลตำบลท่าสะอาด : 22 ก.ย. 59

dscn8542
dscn8546

รร.นวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา : 30 ก.ย. 59

dscn8850
dscn8860

เทศบาลตำบลดอนเขื่อง : 7 เม.ย. 60

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0