ห้อง ASEAN

A1

A3

A6

A8

 A5

A2

A7  

A4

A9

A10

              มุมส่งเสริมความรู้การเข้าสู่ AEC  และมารู้จักประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0