ประวัติห้องสมุด

ยิ่งกว่า อดีต : ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยอง   เปิดบริการมากว่า ๔๐ ปี   และมีหลักฐานเอกสารแสดงว่า  ในปี พ.ศ.๒๕๐๘  เทศบาลเมืองระยอง  โดยนายกเทศมนตรี  นายเฉลา  วิริยะพงษ์  ได้ซื้อที่ดิน และโรงเรือน  (ห้องแถวไม้) เพื่อจัดทำห้องสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ    มูลค่า ๕๗,๐๐๐ บาท   

image001

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยอง(ห้องแถวไม้)   เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๘

 ต่อมานายกเทศมนตรี นายเฉลาวิริยะพงษ์  ได้พัฒนาห้องสมุด  โดยรื้อถอนห้องแถวไม้

และสร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ห้อง  ในบริเวณเดิม

  อดีต : พ.ศ. ๒๕๓๐  ห้องสมุดประชาชน  ที่น่าสงสารที่สุดในประเทศไทย

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง (เทศบาลเมืองระยอง ในขณะนั้น)   เป็นห้องสมุดห้องแถวเก่าๆ  ๒ ห้องเล็ก ๆ    ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ความตั้งใจของผู้บริหาร  เมื่อในอดีต (นายกเทศมนตรี   นายเฉลา  วิริยะพงษ์)  ต้องการให้เป็น  แหล่งความรู้ กับประชาชน  แต่ด้วยความที่ขาดบรรณารักษ์วิชาชีพ ที่จะมาดูแลบริหารจัดการห้องสมุด      ในปีพ.ศ. ๒๕๓๐   สภาพห้องสมุดจึงมองดู สกปรก รกรุงรัง มีหนังสือเก่า ๆเพียง ไม่กี่ร้อยเล่ม   เก็บอยู่ในตู้กระจกแตกๆ  แต่ล็อคกุญแจแน่นหนา  หนังสือบางส่วนเก็บอยู่ในตู้ไม้ที่ปล่อยปละละเลย   ปลวกแทะกินหนังสือจนหมดเล่ม   เหลือไว้เพียงโครงปกแข็ง  อีกทั้งสภาพภายนอกอาคาร

ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการอ่าน  มีเสียงอึกทึกจากโรงเหล็ก  โกดังสุรา โรงแรมม่านรูด  ถนนแคบ การจราจรก็ติดขัดมีเพียงศาลหลักเมือง ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามเท่านั้น  ที่เป็นที่สักการะของประชาชน     

สภาพห้องสมุดในขณะนั้นจึงเป็น  ห้องสมุดประชาชนที่น่าสงสารที่สุด ในประเทศไทย

 ๓ สิงหาคม ๒๕๓๐  เทศบาลเมืองระยอง ได้เปิดสอบ  และบรรจุแต่งตั้งให้     นางสาวผ่องศรี  เนื่องจำนงค์   เป็นบรรณารักษ์ ระดับ๓    เพื่อมาดำเนินการ  และบริหารจัดการห้องสมุด  ห้องสมุดจึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  และได้ใช้เวลาพัฒนาห้องสมุดห้องแถว ๒ ห้องเล็กๆ    ที่มีที่นั่งอ่านเพียง    ๒๕ ที่นั่ง    ต้องใช้ความมานะ อุตสาหะ มากกว่า ๑๕ ปี   ห้องสมุด   จึงมีสภาพสดใส  ดูมีชีวิตชีวาขึ้น  มีสมาชิก แวะเวียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  จนต้องขยายพื้นที่บริการขึ้นชั้น 2    สถิติการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน มีเป็นจำนวนมาก  เดือนละไม่ต่ำกว่า   ๗,๐๐๐ เล่ม    ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก  ณ  ขณะนั้น(พ.ศ. ๒๕๔๕)

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยอง เมื่อปีพ.ศ.  ๒๕๔๕  : ห้องแถว ๒ ห้องเล็กๆ


image007

ผู้ใช้บริการมากทุกวัน   แม้ห้องสมุดจะดูคับแคบ   มีเพียง ๒๕ ที่นั่ง จนต้องขยายกบริการขึ้นชั้น ๒ สถิติการยืมหนังสือไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ เล่ม/เดือน

พ.ศ. ๒๕๔๓ :เทศบาลแห่งแรกที่ กู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมา เพื่อสร้างห้องสมุด

ในปีพ.ศ.๒๕๔๓  คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง นำโดย  นายสุรพงษ์  ภู่ธนพิบูล   นายกเทศมนตรี   ได้ให้การสนับสนุนกิจการของห้องสมุด  เพราะเห็นว่ามีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการห้องสมุดเป็นจำนวนมาก   สถานที่เดิมก็คับแคบ  หนังสือก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  บรรณารักษ์ก็มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาห้องสมุด   จึงได้ขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  รวมทั้งงบประมาณเทศบาลร่วมสมทบด้วยร้อยละ ๑๐   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๓๑,๕๐๐ บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนในสวนสุขภาพ สวนศรีเมือง  ซึ่งเป็นอาคาร ที่สวย  สง่า  กว้างขวาง  มีเนื้อที่ใช้สอยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร   

เปิดบริการประชาชนวันแรกเมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕    นับถึงปัจจุบัน ๑๔  ปีเต็ม

 

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0