บุคลากร

1 (9)

ผ่องศรี  ปิยะยาตัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   1 (6)        1 (4)          1 (11)

  ฤทัยทิพย์  บุตรสืบสาย      นันทิรา  ชุ่มรัมย์      รัชนีวรรณ  ซิ้มเจริญ 

ผู้ช่วยบรรณารักษ์       ผู้ช่วยบรรณารักษ์      ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

1 (3)            1

อภิญญา  ขุนทอง                วรรณฤดี  วิมล

ผู้ช่วยบรรณารักษ์           ผู้ช่วยบรรณารักษ์

   1 (13)         1 (2)       13669561_1207553812628700_1872171712182903596_n

       อำภา  เนียมพันธ์              มนทกานต์  เชยโนนสูง        ขอบฟ้า  เฉียวกุล

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1 (5)

ประทุมมา  ทองกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

1 (10)

เบญจพร  นีละจินดา

พนักงานจ้างทั่วไป

1(14)

รายา  ลายรัศมี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 (1)

รวีวรรณ  รุ่งแดนธรรม

อาสาสมัคร-พนักงานบริการ

1 (12)

ปรียาภัทร์  บุญสุทธิ

อาสาสมัคร-พนักงานบริการ

1 (7)

ชลรัศมิ์  วงศ์ธนนิพิฐ

อาสาสมัคร-พนักงานบริการ

 

 

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0